Praktik eller studieprojekt

Bliv en del af Hesehus

Vi er meget involverede i studiemiljøerne især på Fyn, blandt andet på Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Lillebælt. Det er vi bl.a., fordi vi er meget bevidste om den viden og det potentiale, der ligger hos de studerende, og derfor indgår vi ofte samarbejde omkring praktik eller studieprojekter.

Kommer du i praktik hos Hesehus, vil vi i samarbejde med dig finde konkrete opgaver, som udvikler dine faglige kompetencer og samtidig giver os ny indsigt på et givent område.

Er du interesseret i at indgå et samarbejde omkring et studieprojekt, er vi meget åbne over for en snak, hvad enten du selv har et specifikt emne eller ønsker gode idéer og hjælp fra os.

Involvering er for os et nøgleord, og vi indgår aldrig et praktikforløb eller et samarbejde om et studieprojekt, hvis vi ikke kan stille de nødvendige ressourcer og den rette vejledning til rådighed.

Nicolaj Graversen Pedersen, datamatikerpraktikant hos Hesehus

Nicolaj Graversen Pedersen
3 mdr. praktik, datamatiker, Erhvervsakademiet Lillebælt

”Som praktikant var det vildt fedt at mærke, at man blev taget lige så seriøst som alle andre. Jeg blev fra start tilknyttet en mentor, som igennem hele forløbet stod til rådighed, når jeg havde brug for det – både i forhold til codereviews men også i form af sparring og gode råd til det projekt, jeg sad med. Det var fedt at arbejde med en konkret opgave, som jeg ved blev taget i brug efterfølgende. Efter min praktik fik jeg lov til at skrive min afsluttende opgave hos Hesehus, hvilket var en rigtig god oplevelse”

Jan Wiedemann Jacobsen, projektstuderende hos Hesehus

Jan Wiedemann Jacobsen
6 mdr. i In-Company Period, Software Engineering, SDU

”I forbindelse med min uddannelse til Softwareingeniør var jeg i In-Company Period hos Hesehus. I samarbejde med min vejleder og mentor hos Hesehus fandt jeg frem til at skrive om emnet DevOps Deployment Strategy. Det var rigtig godt at arbejde med en konkret problemstilling, hvor jeg fik lov til at kigge på integrationen mellem softwareudvikling, kvalitetssikring og drift. Jeg blev fra start taget rigtig godt imod, og på trods af at jeg kun var på kontoret to dage om ugen, følte jeg mig som en del af holdet”

Helle Olsen, praktikant i UX Design teamet hos Hesehus

Helle Olsen
3 mdr. praktik, Multimediedesign, Erhvervsakademiet Lillebælt

"I forbindelse med mit studie var jeg i praktik hos Hesehus og blev efterfølgende tilbudt et tidsbegrænset studiejob som digital design assistent. Mine arbejdsopgaver spænder bredt lige fra design af plakater til design af vores nye website. Mit studiejob hos Hesehus gør, at jeg rykker mig utrolig meget fagligt ved siden af mit studie. Det giver mig mulighed for at koble teorien fra studiet med praktisk erfaring. Det er vigtigt for mig, at jeg har stor fleksibilitet i forhold til mine arbejdstider, så jeg kan passe studiet ved siden af, og det oplever jeg altid bliver imødekommet"

Simon Østergaard, projektstuderende hos Hesehus

Simon Østergaard
4 mdr. som projektstuderende, International virksomhedskommunikation, SDU

”Som en del af mit eliteprojekt på IVK undersøgte jeg, hvordan man i IT-branchen sikrer en vedvarende indre motivation hos medarbejderne. Hesehus var en interessant virksomhed at samarbejde med i forhold til mit projekt, da de har et stort fokus på medarbejdermotivation og er meget åbne overfor nye input, der kan bidrage til en vedvarende motivation i forbindelse med de komplekse og ambitiøse projekter, som Hesehus beskæftiger sig med. Under hele processen havde jeg et godt samarbejde med Hesehus, som gjorde det muligt for mig at indsamle de data, der var nødvendige for at belyse min problemstilling"

Mette Reinholt Mortensen, direktør for leverance og udvikling

”Vi ser et stort potentiale i de studerende, da de kommer med ny indsigt og viden, der udfordrer den måde, vi arbejder på. Vi har et stort fokus på at skabe nogle rammer, der sikrer, at de studerende bliver udfordret og kan udvikle sig. Til gengæld forventer vi af de studerende, at de tager ansvar for egen læring og sætter sig selv i spil. Det er altafgørende for, at samarbejdet bliver givende både for de studerende og os som virksomhed”

Kontakt os

Vil du vide mere?

Lise Randeris
Search- og rekrutteringskonsulent

lira@hesehus.dk       21 49 25 28

Lise Randeris, search- og rekrutteringskonsulent hos Hesehus