Medlemskaber

Aktive medlemskaber

Hesehus er medlem af flere stærke organisationer inden for e-handel, IT og marketing

Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) er e-handelsbranchens interesseorganisation og har mere end 600 medlemsvirksomheder. FDIH er et stærkt netværk, der arrangerer inspirerende konferencer og står bag bl.a. den årlige uddeling af E-handelsprisen.

Læs mere

DI Handel

DI Handel er Dansk Industris branchefællesskab for handelsvirksomheder med mere end 1500 medlemmer. DI Handel afholder løbende gennem året uddannelser, netværksgrupper og forskellige arrangementer med digitalt e-handelsfokus , der inspirerer og klæder deres medlemmer godt på til fremtiden.

Læs mere

IT-Branchen er med næsten 500 medlemmer den største uafhængige repræsentant for IT-branchen i Danmark. Ud over et stærkt netværk, fordelagtige leverandøraftaler og juridisk rådgivning skaber IT-Branchen væsentlige politiske resultater fra hovedsædet i Børsbygningen i København.

Læs mere

Foreningen Technology Denmark har til formål at tiltrække, udvikle og fastholde talenter i IT- og teknologivirksomheder i Odense og på Fyn. Deres ambitioner er høje, og foreningen har bl.a. et mål om at skabe 500 digitale arbejdspladser i 2017.

Læs mere

IT Fyn er en interesseorganisation for fynske IT-virksomheder og uddannelsesinstitutioner og arbejder for styrkelse og synliggørelse af IT-kompetencerne på Fyn gennem netværksarrangementer, erfaringsmøder m.m. IT Fyn har mere end 100 medlemsvirksomheder. Hesehus havde næstformandsposten i foreningen i 2001-2003.

Læs mere

Innovationsnetværket for marked, kommunikation og forbrug er et landsdækkende netværk, der overfører den nyeste forskning inden for markedskommunikation til praksis. Praktikere og teoretikere mødes i netværket og udvikler fremtidens markedsføring. Netværket bygger bl.a. videre på Syddansk Universitets Brand Base, hvor Hesehus i en årrække var repræsenteret i bestyrelsen.

Læs mere

Nyhedsbrev

Få serveret alt fra digitale tips ​​​​​​​og trends til heads-up på relevante seminarer og e-handelskonferencer direkte i din inbox​​​​​​​