Persondatapolitik

Hesehus persondatapolitik

Hesehus persondatapolitik beskriver, hvordan Hesehus A/S indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken er gældende for personoplysninger, som du afgiver til Hesehus A/S, eller som Hesehus A/S indsamler på hjemmesiden www.hesehus.dk.

Hesehus A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse omkring Hesehus persondatapolitik kan ske via kontaktoplysningerne listet nederst i politikken.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål, og hvad er retsgrundlaget for behandlingen

Når du besøger www.hesehus.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden fx hvilken type browser, du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.

Formålet med indsamlingen er at optimere din brugeroplevelse og hjemmesidens funktion samt at foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook, LinkedIn og Google. Behandlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevant nyt om e-handel.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.   

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse. Udover e-mailadressen vælger du selv hvilke oplysninger, du vil give os.

Formålet med indsamlingen er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.  


Videregivelse af personoplysninger

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Blandt andet videregives oplysning om din e-mailadresse, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, til MailChimp, der forestår udsendelse af vores nyhedsbreve.

Vores eksterne samarbejdspartnere er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Tre af vores databehandlere, Google Analytics v/Google LLC, Facebook Inc og LinkedIn Corporation er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kopi af Google LLCs certificering

Kopi af Facebook Inc.s certificering

Kopi af LinkedIn Corporations certificering


Dine rettigheder

For at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

​​​​​​​Indsigtsretten
Du er altid berettiget til at anmode os om hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvad formålet med vores registrering er, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt hvor oplysningerne stammer fra. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal vi bede dig sende en skriftlig anmodning til info@hesehus.dk. Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, som du giver dig ud for at være.  

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få ukorrekte personoplysninger om dig selv gjort korrekte af os. Hvis du opdager fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, skal vi bede dig om at rette skriftlig henvendelse til os på info@hesehus.dk, så vi kan tilrette oplysningerne.

Retten til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.  

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå i opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger – som vi behandler om dig – ikke er korrekte.    

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har derefter ret til at overføre oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Ligeledes har du ret til – af grunde, der vedrører din personlige situation – at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser beskrevet i ovenstående afsnit.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til hver en tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af dine personoplysninger, herunder tilbagekaldelse af samtykke til fx vores nyhedsbrev. Hvis du ønsker at afmelde dig vores nyhedsbrev, skal du blot følge instruktionen her.

Retten til at klage
Du kan til hver en tid indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Du kan bl.a. indgive din klage på mail dt@datatilsynet.dk eller på telefon 33 19 32 00.


Sletning af persondata

De oplysninger, vi har indsamlet om din brug af hjemmesiden, bliver automatisk slettet, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 14 måneder.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev bliver slettet, når du trækker dit samtykke tilbage/afmelder dig nyhedsbrevet.

Din sikkerhed

Vi har hos Hesehus A/S gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kontakt os

Hesehus A/S er dataansvarlig for de persondata, der indsamles via www.hesehus.dk.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, eller du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

Hesehus A/S
Englandsgade 24
5000 Odense C
Tlf.: 65 91 51 80
info@hesehus.dk

Ændringer i persondatapolitikken

Skulle vi på noget tidspunkt foretage ændringer i vores persondatapolitik, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på vores hjemmeside.