Hesehus

Optimeringsanalyse

Få en prioriteret gennemgang af specifikke initiativer, der kan vækste jeres e-handelsløsning.

Onlinesalg er drevet af trafik og konverteringsrate, og netop dette er omdrejningspunktet for Hesehus Optimeringsanalyse. Vores e-handelseksperter stiller skarpt på jeres organiske trafik og brugerrejse. I får en fuld rapport med prioriterede anbefalinger til, hvordan I kan skabe vækst med jeres nuværende løsning.Rapporten udføres uafhængigt og bagvedliggende system er ikke afgørende.

Kr. 95.000

Danmarks bedste til e-commerce

Efter vores erfaring opnår man stor effekt med indsatser på Optimeringsanalysens fem områder.

Benchmark analyse

Vi sammenligner jeres tal fra Analytics med nogle af de største webshops i Danmark (Hesehus-kundebenchmark), og highlighter jeres styrker og svagheder.

UX-analyse

UX-analysen kommer med konkrete anbefalinger til optimering af brugeroplevelsen. Det kan være placeringen af elementer, navngivning af menupunkter og meget mere.

Teknisk SEO-analyse

Den tekniske SEO-analyse gennemgår alle relevante tekniske forudsætninger i webshoppen for en så god placering på Google som muligt.

Volumen-analyse på SEO

Her handler det om at ramme de ord, som brugerne mest bruger til at søge med, og dermed maksimere trafikken fra Google.

Pagespeed-analyse

Peger på de områder, der kan optimeres for at øge pagespeeden. Det sker med en prioriteret liste, der typisk berører content og tekniske indsatser.

Hesehus Optimeringsanalyse

Hesehus Optimeringsanalyse, giver jer et samlet indblik i, hvordan jeres webshop performer. Udgangspunktet er, at alle webshops kan optimeres, så onlinesalget bliver større. Især trafik og konverteringsrate er ofte lavthængende frugter. Anbefalingerne fra os vil derfor være så konkrete, at I kan implementere forbedringsforslagene, og let høste frugterne. Vores Optimeringsanalyse består af fem delanalyser:

Benchmark-analyse

Vi sammenligner jeres tal fra Analytics med nogle af de største webshops i Danmark (Hesehus-kundebenchmark), og highlighter jeres styrker og svagheder. Det gælder bl.a. på trafiksammensætning, konverteringsrate, frafald og checkout. Analysen viser, hvor der er størst underperformance og peger dermed på konkrete indsatsområder.

UX-analyse

UX, User Experience, er den ”bløde” del af analysen. Når den kvantitative benchmark-analyse har peget på områderne med underperformance, går UX-analysen i dybden set med brugerøjne og kommer med konkrete anbefalinger til at ændre brugeroplevelsen. Det kan være placeringen af elementer, navngivning af menupunkter eller andre tekster, overholdelse af konventioner og meget mere. Ud over sammenhængen med benchmark-analysen gennemføres også en generel UX-analyse af webshoppen, så Hesehus’ UX-afdelings ekspertviden sættes i spil bredt og giver ideer til konkrete tiltag både på den korte og længere bane.

Teknisk SEO-analyse

Den tekniske SEO-analyse gennemgår alle relevante tekniske forudsætninger i webshoppen for en så god placering på Google som muligt. Analysen har et klart e-commerce-fokus og fylder typisk ca. 30 sider, hvor fokus er på 25 nøgleegenskaber, som så vidt muligt skal være opfyldt. Status på egenskaberne er kommenteret undervejs, og analysen afsluttes med et overbliksskema, hvor farverne grøn/gul/rød angiver indsatsområderne.

Volumen-analyse på SEO

Her handler det om at ramme de ord, som brugerne mest bruger til at søge med, og dermed maksimere trafikken fra Google. Dette sker i analysen af den volumen, relevante søgeord har på Google. Ofte vil der her være nogle nøgleord med stor volumen, som der f.eks. bør laves landing pages til dem. Med volumenanalysen bliver det nemt at prioritere content-arbejdet, da det er tydeligt, hvad der vil give størst effekt.

Pagespeed-analyse

Pagespeed er en måling af brugerens oplevede hastighed på webshoppen. Det har stor betydning for onlinesalget af to årsager. Svarhastigheden og pagespeed. Begge indgår som væsentlige parametre i Googles rangering af hjemmesider. Pagespeed-analysen peger på de områder, hvor der skal sættes ind for at forbedre hastigheden. Det sker med en prioriteret liste, som er meget konkret at gå til. Der er typisk både tale om content-indsatser og tekniske indsatser.

Onlineomsætning

Trafik gange konverteringsrate gange ordrestørrelse.

Del PDF'en med dine kolleger

Spørgsmål?
Vi er klar til at hjælpe